Czy można tymczasowo wyłączyć ochronę AntyDDOS?

Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia ochrony AntyDDOS. W przypadku niektórych klientów czasem wzmożony ruch może jednak być efektem nie ataku przestępców, a działań biznesowych. Spodziewając się wyjątkowej aktywności internautów, będącej rezultatem na przykład akcji promującej nowego produkt, klient może podwyższyć próg aktywujący funkcję blackholing, czyli „wycinanie” niechcianego ruchu, stanowiącego zagrożenie. W celu zmiany parametrów usługi zachęcamy do kontaktu z opiekunem handlowym.