Czy można whitelistować adresy IP z których pojawia się atak?

Nie ma możliwości whitelistowania konkretnych adresów IP.