Jak działa system AntyDDOS?

Rozwiązanie funkcjonuje w oparciu o komponenty sprzętowe i aplikację. Komponenty sprzętowe to Sensor i Scrubber, które zainstalowane są w Centrach Danych Atman.

Po przekroczeniu progu alarmowego sygnalizowana jest anomalia. Standardową reakcją na anomalię jest uruchomienie filtrowania, co oznacza, że ruch atakowanego hosta zostaje przekierowany do scrubberów w celu mitygacji ataku DDoS. Odfiltrowany ruch jest odsyłany do klienta jego podstawowym łączem.

W wypadku przekroczenia progów bezpieczeństwa operator może aktywować black hole filtering, dzięki czemu infrastruktura klienta będzie w 100% odseparowana od źródeł ataku.