Atman Backup  umożliwia wykonywanie kopii zapasowych typu agentowego. Oznacza to, że w infrastrukturze serwerowej chronionej tą usługą musi zostać zainstalowane oprogramowanie zwane agentem (iDA jest nazwą własną stosowaną przez Commvault – producenta oprogramowania, którego używamy jako jednego z komponentów usługi Atman Backup). Istnieje kilka rodzajów agentów w zależności od przeznaczenia (źródła danych obejmowanych ochroną):

  • agent na system plików,
  • agent bazodanowy, agent aplikacyjny,
  • agent VSA (do środowisk wirtualizacyjncych, używany do wykonywania backupów snapshotowych całych plików maszyn wirtualnych).

 

Typy backupu

STANDARDOWE

Atman w standardzie usługi zapewnia agentów do backupu systemu plików oraz agenta VSA (do backupów snapshotowych maszyn wirtualnych).

NIESTANDARDOWE

Wszelkie inne Atman w standardzie usługi zapewnia agentów do backupu systemu plików oraz agenta VSA (do backupów snapshotowych maszyn wirtualnych).  Innego rodzaju backupy – oparte o dedykowane agenty bazodanowe (np. MS SQL), aplikacyjne (np. Exchange), niestandardowe plany/polityki backupowe (patrz następny punkt), są możliwe do przygotowania w trybie projektowych po uprzednim dokładnym omówieniu zakresu i warunków z Atmanem.