Konfiguracja agenta do backupu całych maszyn wirtualnych

Wymagania: Zainstalowany klient z agentem „Virtual Server”:

Jeśli agent File System został pobrany z Download Center i zainstalowany na maszynie VSA Proxy. Można przejść do instalacji agenta maszyn wirtualnych.

Po zalogowaniu się do panelu należy przejść na kartę Manage ->Servers:

Odnajdujemy serwer, który ma być VSA Proxy agentem. Z poziomu panelu instalujemy agenta VSA czyli Virtual Server:

 

 

Proces instalacji możemy obserwować w karcie Monitoring->jobs. lub kliknąć na View Jobs

Po zainstalowaniu paczki z agentem typu Virtual Server należy przeprowadzić konfigurację backupu maszyn wirtualnych.

Będąc zalogowanym w Command Center, przechodzimy w głównym menu po lewej stronie ekranu w zakładkę Protect-Virtualization (1 oraz 2) a następnie wybieramy zakładkę Hypervisors (3). W głównym oknie sekcji należy teraz wybrać opcję Add hipervisior (4):

Dla każdego typu Hypervisora ustawienia różnią się, poniżej przedstawiona jest przykładowa konfiguracja dla wspieranych wirtualizatorów.

Konfiguracja OpenStack (Atman Cloud)

W przypadku konfiguracji kopii zapasowej OpenStack, musimy stworzyć instancję w projekcie, która przeznaczona będzie tylko na

potrzeby instalacji agenta VSA Proxy.

Select vendor: Openstack

Keystone adres: panel.cloud.atman.pl

Hypervisor name – nadajemy nazwę klienta wirtualizacyjnego, która będzie widoczna w Atman Backup

Username: Login do portalu Atman Cloud

Openstack Domain: puste

Password: Hasło do portalu Atman Cloud

Acces node: serwer na którym wcześniej zainstalowany został agent VSA

Po kliknięciu SAVE pokaże nam się okno konfiguracji VM Grupy: w tym miejscu definiujemy które maszyny wirtualne zabezpieczamy w wybranym czasie/Planie. W planie nie można dodawać do backupu instancji, która jest proxy agentem. Jeśli zostanie on dodany, kopia zapasowa nie wykona się.

Więcej informacji dostarcza szczegółowa dokumentacja dostawcy oprogramowania: https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp16/article?p=87212.htm

 

Usługa Atman Backup oparta jest o rozwiązanie Commvault. System Commvault wykonując kopie zapasową całej maszyny wirtualnej wykonuje jej snapshot, co powoduje zajęcie przestrzeni dyskowej w Projekcie Atman Cloud. Planując wykonywanie kopii zapasowej całych maszyn wirtualnych należy uwzględnić odpowiednią ilość wolnych zasobów dyskowych na snapshoty jak i RAM/CPU dla instancji Proxy VSA w projekcje Atman Cloud. Kontaktując się poprzez servicedesk@atman.pl istnieje możliwość wyłączenia naliczania za dodatkowe zasoby, konieczne do wykonania kopi zapasowej całych maszyn wirtualnych.

Na chwilę obecną usługa zapewnia wykonywanie kopii zapasowej i jej odtworzenie w postaci całej instancji. Odtwarzanie pojedynczych danych z wewnątrz dysku maszyny lub odtworzenie jednego dysku maszyny jest na chwilę obecną niemożliwe.

Konfiguracja Hyper-V

W przypadku konfiguracji Clustra Hyper-V, instalację agenta Virtual Server należy wykonać na wszystkich węzłach,  przed konfiguracją kopii zapasowej.

Wybieramy Microsoft Hyper-V i podajemy parametry wymagane do konfiguracji

Hostname/ IP address – to nazwa hosta lub adres interfejsu z dostępem do sieci internet (wymagania sieciowe znajdują się w rozdziale Wymagania)

Hypervisor name – nadajemy nazwę klienta wirtualizacyjnego, która będzie widoczna w Atman Backup

Username – wartość , którą zwraca polecenie whoami  w cmd.

Password – hasło administratora hyper-v.

Jeśli wszystkie parametry są poprawne, agent połączy się z hyper-v i wyświetli dostępne nody, które są dodane w panelu:

Kliknięcie Save przeniesie nas do konfiguracji kopii zapasowej.

W tym oknie można wybrać maszyny, które chcemy zabezpieczać oraz zdefiniować plan Kopii zapasowej:

Więcej informacji dostarcza szczegółowa dokumentacja dostawcy oprogramowania: https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp16/article?p=87210.htm

Konfiguracja VMware

Więcej informacji dostarcza szczegółowa dokumentacja dostawcy oprogramowania: https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp16/article?p=87214.htm

Instalacja komponentu Mono 5.16:

https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp16/article?p=112518.htm