Ochrona całego systemu plików wybranego serwera

Wymaganie: skutecznie zainstalowany i widoczny w Command Center agent typu File System.

Konfigurację agenta do wykonywania kopii zapasowej całego systemu plików należy wykonać z karty Protect->File servers:

Klikamy w interesujący nas serwer, na którym jest zainstalowany agent File System i w sekcji Subclients wybieramy default, co spowoduje przekierowanie do strony z konfiguracją zawartości kopii zapasowej oraz definicji Planu.

UWAGA: nie można usuwać obiektu default

W sekcji General definiujemy Plan, który określa czas, częstotliwość oraz retencję kopii zapasowej.

W sekcji Content  wskazujemy zawartość Backapu:

W tym miejscu możemy wskazać aby cały system plików został zabezpieczony razem ze stanem systemu, lub bez.

Więcej informacji dostarcza szczegółowa dokumentacja dostawcy oprogramowania: https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp16/article?p=86668.htm

Ochrona wybranych zasobów systemu plików

Wymaganie: skutecznie zainstalowany i widoczny w Command Center agent typu File System.

Konfigurację agenta do wykonywania kopii zapasowej wybranych zasobów systemu plików należy wykonać z karty Protect ->File servers:

Następnie wybieramy Add subclient co spowoduje przekierowanie do strony z konfiguracją zawartości kopii zapasowej oraz definicji Planu.

UWAGA: nie można usuwać obiektu default

W oknie Add subclient Podajemy nazwę dla subclienta. Definiujemy Plan, który określa czas, częstotliwość oraz retencję kopii zapasowej. Wskazujemy zawartość kopii zapasowej klikając Browse.

Za pomocą rozwijanego drzewa można wskazać ścieżkę/katalog/plik. Jest możliwość podania uprawnienia do zasobów (dla ścieżek UNC) a także wykluczeni. Klikamy Save, to spowoduje zapisanie wskazanych zasobów i zamknięcie bieżącego okna. Kolejne zatwierdzenie Save zapisuje konfigurację nowo utworzonego Subclienta:

Więcej informacji dostarcza szczegółowa dokumentacja dostawcy oprogramowania: https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp16/article?p=86668.htm

Subclienta można modyfikować w każdym momencie z sekcji Subclients:

UWAGA: należy pamiętać że zawartości (dane/źródło podlegające kopiom) różnych subclientów nie mogą być powielane! Wyjątkiem jest obiekt subclient -> default. W przypadku gdy skonfigurowaliśmy obiekt subclient -> default zgodnie z poprzednim podpunktem, będzie on nadal chronił wszystkie dane oprócz tych wskazanym w innym subcliencie. Dlatego nie należy modyfikować pola „Content” dla obiektu subclient -> default.

Konfiguracja wykluczeń

Konfigurację wykluczeń dla wybranego zasobu systemu plików należy wykonać z karty Protect->File servers:

Wybieramy Backup set, w którym znajduje się interesujący nas Subclient i wybieramy go

W sekcji Content klikamy edit:

W nowo otwartym oknie w analogiczny sposób jak podczas konfiguracji zawartości kopii zapasowej dodajemy wykluczenia:

W linku poniżej znajdują się szczegółowe informacje producenta dotyczące wykluczeń: https://documentation.commvault.com/commvault/v11/article?p=11826.htm

Odtwarzanie danych

Odtworzenie danych dla wybranego zasobu systemu plików należy wykonać z karty Protect->File servers, w kolumnie Actions rozwijamy ukryte menu (1) i wybieramy opcję Restore (2):

Wybieramy Backup set, w którym znajduje się interesujący nas Subclient (1) i klikamy Select content i przycisk OK (2).

Panel przekieruje nas do podglądu zawartości kopii zapasowej. Można wyszukiwać i wskazywać konkretne pliki z backupu, które użytkownik chce odzyskać. Możemy odzyskiwać pliki zgodnie ze stanem maszyny z ostatniego zadania backupowego lub z konkretnego dnia. Na koniec klikamy Restore co spowoduje uruchomienie okna dla opcji zadania:

Zaznaczamy interesujące nas opcje i klikamy Submit co spowoduje uruchomienie zadania odtwarzania danych:

Zadanie możemy monitorować w zakładce Jobs:

Więcej informacji dostarcza szczegółowa dokumentacja dostawcy oprogramowania: https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp16/article?p=86723.html