Konfiguracja backupu O365

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać, aby skonfigurować backup o365 w usłudze Atman Backup jest stworzenie użytkownika, przy pomocy którego konfigurowane jest połączenie pomiędzy platformami.

Konto powinno mieć rolę Global Administrator z wyłączamy MFA, lub z dodanym wyjątkiem dla polityki Conditional Access.

Użytkownik musi mieć zainstalowaną licencje i podłączoną skrzynkę pocztową usługi o365.

Konfigurację zaczynamy od stworzenia aplikacji w usłudze o365, za pomocą której agent będzie się komunikował ze środowiskiem. Aplikację tworzy się z poziomu panel.backup.atman.pl.

W celu zabezpieczania poczty, należy wybrać Exchange Online.

Poniżej przykład formularza jaki należy wypełnić, aby panel stworzył aplikacje w usłudze o365.

Name = Nazwa Instancji widoczna w Panelu Backup.

Server plan = Plan, który definiuje czas wykonywania się kopii zapasowej oraz retencję przechowywania danych.

Index Server = wybieramy „Plus” na końcu linii i definiujemy nowy index serwer, wskazując dostępnego index server node.

Acces nodes = wybieramy  dostępnego noda z listy z sekcji „Client”.

Office 365 cloud region = Default

Configuration mode = Express configuration(Recommended)

Jeśli aplikacja zostanie stworzona poprawnie, należy kliknąć Create.

Po tej operacji, należy przejść do zakładki Configuration, w sekcji Exchange connection settings przejść do podzakładki Service Accounts i usunąć stworzone automatycznie konto:

Jeśli wszystko wykona się prawidłowo, należy przejść do zakładki MailBoxes, i wybrać Add.

Pozwoli to na wskazanie w kopii zapasowej wybranych skrzynek pocztowych i przypisanie dostępnego planu.

W celu zabezpieczania wszystkich skrzynek pocztowych, można stworzyć regułę w zakładce Content, która automatycznie znajdzie skrzynki i doda je do zadania wykonywania kopii zapasowej.