Logowanie do panelu administracyjnego

W przeglądarce internetowej należy wprowadzić adres https://panel.backup.atman.pl/).

Wpisujemy nazwę użytkownika nadaną przez Atmana podczas aktywacji usługi (pole 1), hasło (pole 2) oraz klikamy przycisk Login (pole 3):

Po zalogowaniu przechodzimy do strony głównej panelu administracyjnego.

Wybór języka

Wymagane jest aby korzystać z panelu administracyjnego w angielskiej wersji językowej. Zmianę języka ustawia się z opcji w prawym górnym roku głównego okna panelu.

Pobranie paczki instalacyjnej agenta

W celu pobrania paczek instalacyjnych, należy przejść po funkcji „Download Center” po zalogowaniu do głównego panelu.

Do dyspozycji są następujące paczki instalacyjne:

  • Atman_Backup_Linux_x86_x64_SP16
  • Atman_Backup_Windows_x64_SP16
  • Atman_Backup_FreeBSD_x86_64_SP13
  • Atman_Backup_Win32_SP12

Wybierając odpowiednią paczkę, należy kliknąć przycisk „Download”:

Wybieramy miejsce zapisu paczki, następnie po pobraniu umieszczamy ją na maszynie, która ma być zarejestrowana w usłudze Atman Backup, po czym instalujemy  zgodnie z instrukcją opisaną w dalszej części niniejszego przewodnika. Udostępnione instalatory są podstawowymi agentami, za pomocą których, możemy doinstalować kolejnych agentów.

 

Instalacja agenta dla systemów operacyjnych z rodziny Windows

W trakcie instalacji może zajść potrzeba restartu maszyny na której instalowany jest agent. Monit o restart przedstawiany jest komunikatem.

Uruchomienie instalatora agenta i wybór folderu instalacyjnego:

Należy zatwierdzić umowę licencyjną:

Podajemy dane użytkownika zarejestrowanego w usłudze Atman Backup. Ważne jest aby nie używać adresu mailowego tylko podać nadaną pełną nazwę użytkownika, którą można znaleźć w prawym górnym rogu panelu (user):

Po zakończonej instalacji, klikamy „Finish”:

Agent został zainstalowany i dodany do środowiska. Po zainstalowaniu paczki, konfigurację agenta i ustawienie konkretnych zadań backupowych wykonuje się z poziomu panelu administracyjnego (patrz dalszy ciąg instrukcji).

Instalacja agenta dla systemów operacyjnych z rodziny Linux/Unix

W trakcie instalacji może zajść potrzeba restartu maszyny na której instalowany jest agent. Monit o restart przedstawiany jest komunikatem.

Po pobraniu paczki, należy ją umieścić na maszynie i rozpocząć proces instalacji. Po skopiowaniu paczki na maszynę (np. przez program SCP, WinSCP, w trybie binarnym), rozpakowujemy plik .tar.

 

Pakiet instalacyjny dla systemów Linux/Unix można pobrać za pomocą polecenia wget z adresu https://docs.atman.pl/wp-content/uploads/BaaS/pkg.tar. Po pobraniu zmieniamy nazwę pliku download na pkg.tar (mv download pkg.tar) i rozpakowujemy tar -xvf pkg.tar.

Przed uruchomieniem instalatora warto zmienić uprawnienia do wszystkich plików w katalogu pkg (chmod -R 777 pkg).

Przechodzimy do katalogu w którym rozpakowaliśmy pakiety instalacyjne i z uprawnieniami administratora wykonujemy polecenie:

sudo ./cvpkgadd

 

Następnie należy podać „Client Host Information” (można zostawić domyślną nazwę):

Następnie „Client name” czyli nazwę klienta w środowisku (można zostawić domyślną nazwę):

Podajemy dane użytkownika zarejestrowanego w usłudze Atman Backup. Ważne jest aby nie używać adresu mailowego tylko podać nadaną pełną nazwę użytkownika, którą można znaleźć w prawym górnym rogu panelu (ogranizacja\user):

Czekamy na pomyślne zakończenie instalacji. Wynikiem instalacji będzie pojawienie się nowego klienta z agentem Linux File system w panelu administracyjnym.

Agent został zainstalowany i dodany do środowiska. Po zainstalowaniu paczki, konfigurację agenta i ustawienie konkretnych zadań backupowych wykonuje się z poziomu panelu administracyjnego (patrz dalszy ciąg instrukcji).