Odinstalowanie agenta

Uwaga: odinstalowanie agenta wiąże się z zatrzymaniem wykonywanych przez niego zadań backupowych. Aby wznowić zadania ochrony danych, należy ponownie zainstalować agenta. Jeśli nie ma kopii zapasowej danych dla serwera, licencja jest zwalniana i maszyny nie można odtworzyć. Jeśli jednostka jest dostępna w sieci, oprogramowanie Commvault jest z niej odinstalowane, a jednostka jest trwale usuwana z bazy danych CommServe.

W celu odinstalowania agenta, w głównym menu przechodzimy do zakładki Mange –> Servers, a następnie wybieramy klienta, z którego chcielibyśmy odinstalować aplikację. W kolejnym kroku klikamy przycisk w kolumnie Actions i wybieramy Retire:

Przechodzimy do komunikatu i klikamy Retire.

Po akceptacji wyboru pojawia nam się komunikat z numerem Joba do którego możemy się automatycznie przeklinać i przenosi nas do listy zadań Jobs. Jeśli nie zajrzymy tam od razu można sprawdzić później z pozycji Jobs w zakładce Jobs History klikając w show admin jobs zobaczymy zakończone lub przerwane procesy.