Odtworzenie całej maszyny

Odtworzenie całej maszyny może zostać zrealizowane za pośrednictwem AdminConsoli na maszynę z zainstalowanym już systemem operacyjnym (Full Recovery Machine). UWAGA: odtworzenie jest możliwe jeżeli mamy odpowiednio skonfigurowane opcje ochrony danych.

Full Recovery Machine (dla Windows)

UWAGA: w celu odtworzenia całej maszyny wymagana jest ochrona maszyny z opcją System State we właściwościach subclienta (dla agenta typu Windows File System) lub opcja „1-Touch Recovery” (dla agenta typu Linux File System).

Wymaganie: przed wykonaniem operacji odtworzenia należy przygotować maszynę, na której będzie wykonywane odtworzenie zgodnie z dokumentacją http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp12/article?p=57205.htm. Dodatkowo, trzeba zainstalować agenta Windows File System na maszynie, na której będzie wykonywane odtworzenie, a także wyłączyć aktywność backupową na tym nowym serwerze/kliencie.

W celu odtworzenia całej maszyny, w menu głównym przechodzimy do sekcji Manage -> Servers oraz wybieramy serwer/klienta z którego kopi zapasowych chcielibyśmy dokonać odtworzenia klikamy Restore:

W kolejny kroku należy zaznaczyć wszystkie obiekty (“[System State BCD]”,„[System State]” i partycję systemową obowiązkowo, reszta partycji nie jest obowiązkowa). Klikamy Restore:

Następnie wskazujemy docelowy serwer/klienta (1), na który ma zostać wykonane odtworzenie, zaznaczamy opcję „Overwrite if it already exists (2) i uruchamiamy odtworzenie przez kliknięcie Submit (3):

Otrzymamy komunikat o wystartowaniu zadania:

Po przejściu do „Jobs” możemy zweryfikować postęp wykonania zadania:

Status Completed oznacza że zadanie zostało pomyśle zakończone, maszyna została odtworzona.

 

Full Recovery Machine (dla Linux)

UWAGA:  jeżeli cała maszyna z punktami montowań nie jest chroniona, jej odtworzenie w pełni nie będzie możliwe – w celu skorzystania z tej opcji wymagana jest odpowiednia konfiguracja backupu.

Wymaganie: przed wykonaniem operacji odtworzenia należy przygotować maszynę, na której będzie wykonywane odtworzenie, zgodnie z dokumentacją http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp12/article?p=57175.htm. Dodatkowo trzeba zainstalować agenta Linux File System na maszynie docelowej, na której będziemy wykonywać odtworzenie, a także wyłączyć aktywność backupową na nowym, docelowym serwerze/kliencie.

W celu odtworzenia całej maszyny, w menu głównym przechodzimy do sekcji Manage -> Servers oraz wybieramy serwer/klienta z którego kopi zapasowych chcielibyśmy dokonać odtworzenia klikamy Restore:

W przypadku gdy mamy skonfigurowanych wielu subclientów, należy wybrać ten, z którego chcemy dokonać odtworzenia:

Zaznaczamy wszystkie obiekty (przez zaznaczenie pola oznaczonego jako (1) i klikamy Restore:

W kolejnym kroku wskazujemy docelowy serwer/klienta (1), nie zaznaczamy opcji „Overwrite if it already exists” (w przeciwieństwie do Windows File System) i uruchamiamy odtworzenie poprzez kliknięcie Submit (2):

Otrzymamy komunikat o uruchomieniu zadania

Po przejściu do sekcji Jobs można obserwować zadanie: