Odtworzenie pojedynczego pliku z maszyny wirtualnej

UWAGA: W przypadku granularnego odtwarzania pojedynczych plików z maszyny wirtualnych (opcja „Guest files”), dla Vmware oraz Hyper-V występują ograniczenia opisane w:

Usługa umożliwia odzyskiwanie pojedynczych plików z systemu operacyjnego za pomocą zainstalowanego klienta typu VSA. W przypadku pytań oraz problemów, należy skontaktować się z Atmanem.

Poniższy opis przedstawia realizację odtworzenia na podstawie backupu środowiska VMWare.

W celu odtworzenia pojedynczego pliku, w głównym menu przechodzimy do sekcji Protect -> Virtualization, wybieramy maszynę, dla której chcielibyśmy odtworzyć pojedynczy plik i klikamy Restore:

W kolejnym oknie wybieramy sposób odtwarzanie plików z kopi zapasowej:

Guest files: nie zalecana; odtwarzanie pojedynczych plików (file system) z poziomu systemu operacyjnego na klienta z zainstalowanych agentem Windows File System lub Linux File System oraz na inną maszynę wirtualną

Virtual machine files:  odtworzenie plików konfiguracyjnych maszyny na klienta z zainstalowanym agentem File System lub Virtual Server (VSA).

 

Opcja Virtual machine files

Po wybraniu opcji „Virtual machine files”, ustalamy kryterium czasowe z którego chcemy dokonać odtworzenia (1), następnie wskazujemy maszynę za pomocą rozwijanego drzewka po lewej stronie (2), wybieramy konkretne pliki (3) i za pomocą przycisku Restore przechodzimy do następnych opcji otworzenia.

Wskazujemy serwer/klienta na który chcemy dokonać odtworzenia (1), opcjonalnie podajemy uprawnienia do maszyny (2), wskazujemy ścieżkę do zapisu (3), wybieramy opcję nadpisania istniejących plików (4) i przyciskiem Submit uruchamiamy odtworzenie (5):

Otrzymujemy komunikat o rozpoczęciu zadania odtwarzania:

Postęp zadania możemy monitorować w sekcji Jobs:

Status Completed oznacza zakończenie odtworzenia.