Atman zapewnia predefiniowane – przygotowane i dostępne domyślnie plany kopii zapasowych (polityki backupowe). Wykorzystywane są one do wykonywania cyklicznych zadań backupowych, a określa je częstość wykonywania zadania, godzina rozpoczęcia, a także retencja danych. Niestandardowe, indywidualne plany możliwe są do przygotowania w ramach Custom Planu. Zestawienie planów przedstawia poniższa tabela:

Plan Zakres ochrony Częstość kopii Godzina rozpoczęcia Retencja danych Opłaty
Basic

System plików,

maszyny wirtualne

Co 24 godziny

Do wyboru:

– 20:00

– 00:00

– 04:00

30 dni

W ramach usługi

(bez dodatkowych opłat)

Standard 60 dni

W ramach usługi

(bez dodatkowych opłat)

Premium 90 dni Za dodatkową opłatą
Custom Ustalane indywidualnie Za dodatkową opłatą