Przegląd głównych funkcji panelu Command Center

Po zalogowaniu i przejściu do strony głównej Command Center użytkownik ma do dyspozycji następujące obszary:

Zastosowanie:

1) Dashboard – Wyświetla metryki oraz informacje o bieżącym stanie środowiska.

2) Protect – Zarządzanie kopią zapasową dla agentów.

3) Jobs – Podgląd zadań (aktywnych i historycznych).

4) Reports – Zdefiniowane przez commvault raporty.

6) Monitoring: 

    1. Alerts – Lista alertów i konfiguracja niestandardowych powiadomień.
    2. Events – Błędy i dodatkowe informacje o zdarzeniach podczas wykonywania kopii zapasowej.

6) Manage:

    1.  Servers – Zarządzanie i konfiguracja zarejestrowanych serwerów.
    2. Security – Zarządzanie użytkownikami

7) Web console:

    1. Download center: Panel pobierania instalatorów.

8) Pole zalogowanego użytkownika.