Uruchomienie backupu na żądanie

Poza wykonywaniem kopii zapasowych w sposób automatyczny, cyklicznie według planu, jest możliwość wykonywania backupów w trybie jednorazowym, na żądanie. W celu uruchomienia takiego backupu, wybieramy z głównego menu sekcję Protect -> File server, a następnie z menu serwera wybieramy opcję Back up.

W obszarze Select Backup level należy określić, którą operację chcielibyśmy wykonać (Full – backup pełny, Incremantal – backup przyrostowy). UWAGA – nie należy używać opcji synthetic full. W kolejnym kroku należy zatwierdzić wybór  przyciskiem OK, który uruchomi zadanie: