Usunięcie agenta z systemu

Wymagania: przed wykonaniem usunięcia klienta, wymagane jest odinstalowanie wszystkich agentów zgodnie z poprzednim rozdziałem.

Uwaga: usunięcie klienta wiąże się z zatrzymaniem wykonywania zadań backupowych oraz brakiem możliwości wykonywania odtworzenia. Wiąże się to również z usunięciem wszystkich danych znajdujących się w repozytorium backupowym. Backup można ponownie skonfigurować przez ponowną instalację agenta, lecz nie będzie możliwy dostęp do danych sprzed operacji usunięcia agenta z systemu.

W celu usunięcia agenta z systemu, w głównym menu przechodzimy do sekcji Manage -> Servers oraz wybieramy klienta/serwer, którego chcemy usunąć z systemu kopii zapasowych. Następnie klikamy przycisk  w kolumnie Actions i wybieramy Delete:

Potwierdzamy komunikat i powinniśmy otrzymać na ekranie informacje że agent został pomyślnie usunięty z systemu.