Usuwanie maszyny wirtualnej z kopii zapasowej

Po zalogowaniu do https://panel.backup.atman.pl należy przejść do karty Protect->Virtualization  i przejść do VM groups.

Wybieramy interesującą nas grupę i z pola Content usuwamy maszynę, której nie chcemy już zabezpieczać.

W grupie musi znajdować się przynajmniej jedna maszyna wirtualna. Jeśli w grupie znajduje się tylko jedna maszyna, należy pominąć krok usuwania maszyny z grupy.

Jeśli maszyna została poprawnie usunięta z VM grupy, należy przejść do karty Protect-> Virtualization i odnaleźć maszynę w zakładce Virtual machines którą chcemy usunąć.

W menu maszyny, należy wybrać Retire, co spowoduje zwolnienie licencji dla maszyny:

System dodatkowo poprosi o potwierdzenie akcji: