9) Router

Tworzenie routera

Przy przygotowaniu środowiska składającego się z routera, sieci wewnętrznej i maszyn, warto pamiętać o kolejności tworzenia, tzw. (1) utworzenie routera, (2) utworzenie sieci wewnętrznej i podłączenie jej do routera, (3) utworzenie sieci wewnętrznej (patrze też: autogenerowanie hasła root, dhcp sieci wewnętrznej).

KROK 1

Na ekranie Project -> Network -> Routers klikamy +CREATE ROUTER

KROK 2

W kreatorze należy nadać nazwę oraz podpiąć sieć zewnętrzną, a następnie potwierdzić klikając przycisk Create Router:

Dodanie interfejsu LAN

KROK 1

Należy kliknąć na nazwę routera na liście:

KROK 2

Po przejściu do zakładki Interfaces należy kliknąć +ADD INTERFACE

KROK 3

W kreatorze należy wybrać stworzoną wcześniej sieć wewnętrzną a następnie potwierdzić przyciskiem SUBMIT:

Usunięcie routera

Aby usunąć router, należy najpierw wszystkie zależności:

KROK 1

Po prawej stronie routera na liście aktywności należy wybrać CLEAR GATEWAY

KROK 2

Odwiązanie routera z Firewalla. Na ekranie Project -> Network -> Firewalls, należy z listy actions wybrać REMOVE ROUTER.

KROK 3

W kreatorze należy odznaczyć router a następnie potwierdzić zmianę przyciskiem SAVE CHANGES

Po zmianie statusu z Pending Update na Active można przejść do następnego kroku.

KROK 4

Usunięcie interfersju LAN. Po przejściu do ekranu Project -> Network -> Routers a następnie kliknięciu nazwy routera, który chcemy usunąć, przechodzimy na zakładkę Interface. Usuwamy wszystkie interfejsy poprzez funkcję DELETE INTERFACE

KROK 5

Po przejściu do zakładki Overview należy wybrać DELETE ROUTER