Czy korzystając z usługi Atman BaaS mogę wykonywać operację backup’u serwerów oraz instancji wirtualnych?

Usługa Atman BaaS potencjalnie może być zintegrowana z następującymi platformami:

 • Amazon (streaming and IntelliSnap)
 • Citrix Xen (streaming only)
 • Docker (streaming only)
 • Google Cloud Platform (streaming only)
 • Huawei FusionCompute (streaming only)
 • Microsoft Azure (streaming and IntelliSnap)
 • Microsoft Azure Stack (streaming and IntelliSnap)
 • Microsoft Hyper-V (streaming and IntelliSnap)
 • Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) (streaming and IntelliSnap)
 • OpenStack (streaming only)
 • Oracle Cloud Infrastructure Classic (streaming only)
 • Oracle VM (streaming only)
 • Red Hat Enterprise Virtualization (streaming only)
 • VMware (streaming and IntelliSnap)

Zgodnie z wymaganiami, konieczne jest posiadanie VMware vSphere w wersji minimum VMware vSphere Essentials Kit, wymagany jest on do realizacji operacji z użyciem VMware vStorage API for Data Protection (VADP).

Dodatkowe wyjaśnienia w kontekście kompatybilności można znaleźć poniżej:

Szczegóły: System Requirements for Virtual Server Agent with VMware.

W związku z powyższym nie jest możliwe wykonywanie operacji backup/restore instacji wirtualnych znajdujących się na pojedynczych, niezalicencjonowanych serwerach ESXi

Virtual Server Agent proxy zarówno w wersji Windows oraz Linux można pobrać z Atman BaaS – Webconsole.

Dokumentacja: Virtual Server Agent.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Atman BOK.