W jaki sposób używać monitorowania zadań oraz raportowania na platformie Atman BaaS?

Platforma Atman BaaS – Backup as a Service umożliwia modyfikowanie oraz definiowanie poniższych dwóch podręcznych trybów powiadomień.

Definicje alarmów umożliwiają automatyczne powiadamianie o wykonywanych operacjach, takich jak np. zadania które zakończyły się niepowodzeniem.

Domyślnie są to powiadomienia powiązane z akcjami:

  • Backup job failed
  • Backup job succeeded
  • Restore job failed
  • Restore job succeded

Powiadomienia możemy edytować w zakładce Monitoring -> Alerts -> Alarm definitions w której znajdują się domyślnie skonfigurowane szablony powiadomień:

Powiadomienia te są wysyłane domyślnie do właściciela projektu na platformie Atman BaaS.

Istnieje także możliwość dodania ręcznie nowych użytkowników lub też bezpośrednio adresów e-mail:

Mamy również możliwość dodawania nowych powiadomień poprzez Add alert definition, z możliwością wyboru jaką akcją jesteśmy zainteresowani:

Platform Atman BaaS umożliwia również zdefiniowanie dodatkowych raportów, dających możliwość np. codziennego wglądu w wykonywane zadania wraz z ich statusem.

Aby skorzystać z takiej możliwości, należy przejść na stronę: Webconsole – Raportowanie / Reports widoczną poniżej:

Skonfigurujmy przykładowy raport Job Summary Report genereowanie codziennie i przesylany na adres e-mail w formacie HTML dla zadań z naszego projektu:

Następnym krokiem jest zdefiniowanie harmonogramu:

oraz wybranie nazwy, formatu, docelowego użytkownika lub adresu e-mail wraz z częstotliwością wysyłania raportu:

Ostatecznie nasze powiadomienie pojawi się w zakładce Schedules jak widać poniżej:

Szczegółowa dokumentacja konfiguracji powiadomień oraz raportowania jest dostępna pod poniższymi odnośnikiami:

Atman BaaS – Alerts

Atman BaaS – Reporting