Generowanie kluczy SSH

Aby wygenerować parę kluczy w systemie Linux, wywołujemy polecenie:

ssh-keygen -t rsa -f cloud.key

Komenda spowoduje wygenerowanie kluczy oraz utworzenie dwóch plików: cloud.key z kluczem prywatnym oraz cloud.key.pub z kluczem publicznym.

Do wygenerowania pary kluczy w systemie Windows możemy użyć programu PuTTYgen.

  1. Uruchamiamy PuTTYgen.
  2. Wskazujemy typ klucza SSH-2 RSA.
  3. Klikamy przycisk Generate, a następnie zaczynamy ruszać myszką, do czasu, aż wskaźnik postępu dojdzie do końca – mysz będzie działać jako generator liczb losowych.
  4. Podajemy i potwierdzamy hasło dostępu do klucza prywatnego. Możemy pozostawić hasło puste, ale nie jest to zalecane.
  5. Klikamy na przycisk Save private key. Klucz prywatny będzie niezbędny do nawiązania połączenia.
  6. Zapisujemy, bądź kopiujemy klucz publiczny – możemy go zaimportować do listy kluczy publicznych w panelu użytkownika Atman Cloud.

PuTTY wymaga podania klucza prywatny w formacie *.ppk. Aby przekonwertować klucz prywatny z formatu PEM na *.ppk możemy użyć programu PuTTYgen.

  1. Uruchamiamy PuTTYgen.
  2. Klikamy na przycisk Load.
  3. W otwartym oknie wyboru plików ustawiamy filtr na . i wskazujemy plik z kluczem w formacie PEM.
  4. PuTTYgen wykryje format automatycznie. Zapisujemy skonwertowany klucz prywatny klikając na przycisk Save private key