Odtworzenie maszyny wirtualnej

Odtworzenie (recreate) maszyny wirtualnej

Aby odtworzyć maszynę wirtualną konieczne jest usunięcie instancji (bez usuwania wolumenu), a następnie utworzenie nowej instancji z użyciem tego samego wolumenu.

1. Usuwanie instancji

Wyświetlamy listę instancji (wybierając z menu pozycję Compute / Instances), klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranej instancji i klikamy na pozycję Terminate Instance.

2. Ponowne utworzenie instancji

Przy wybranym wolumenie, klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranym wolumenie i klikamy na pozycję Launch as Instance. W wyświetlonym oknie określamy nowe parametry maszyny wirtualnej.