Przebudowa instancji z poziomu CLI

W niektórych przypadkach nie jest możliwe wprowadzenie zmian na istniejącej instancji i musi być ona przebudowana. Przykładowo, przebudowa jest wymagana jeśli chcemy zmienić typ dysku instancji (standard, fast, 1000iops, 6000iops). Innym zastosowaniem jest wykonanie klona instancji.

W pierwszej kolejności wykonujemy backup instancji i odtwarzamy go na nowym wolumenie. Istotne jest, żeby w tym przypadku użyć opcji backup, a nie snapshot – różnice między nimi zostały opisane w tym artykule.

$ openstack server list
+--------------------------------------+------+--------+-------------------------------------------------------------+-------+--------+
| ID                  | Name | Status | Networks                          | Image | Flavor |
+--------------------------------------+------+--------+-------------------------------------------------------------+-------+--------+
| 75aaf580-bbe6-4887-8059-c1cf532345d2 | VM_1 | ACTIVE | siec-wewnetrzna-2=192.168.2.8; siec-wewnetrzna=192.168.1.13 |    | m2.c2 |
+--------------------------------------+------+--------+-------------------------------------------------------------+-------+--------+
$ openstack volume list
+--------------------------------------+------+--------+------+-------------------------------+
| ID                  | Name | Status | Size | Attached to          |
+--------------------------------------+------+--------+------+-------------------------------+
| ee6e6567-7466-43f9-a3f7-5e95c17eb336 |   | in-use | 3  | Attached to VM_1 on /dev/vda |
+--------------------------------------+------+--------+------+-------------------------------+

Tworzymy backup podając ID wolumenu. Backup najlepiej jest wykonać na wyłączonej instancji, jeśli nie mamy takiej możliwości do polecenia dodajemy opcję --force:

$ openstack volume backup create ee6e6567-7466-43f9-a3f7-5e95c17eb336 --force
+-------+--------------------------------------+
| Field | Value                |
+-------+--------------------------------------+
| id  | 4be9f898-0174-4d12-9226-f18159d28bf2 |
| name | None                 |
+-------+--------------------------------------+

Odtwarzamy backup na nowym wolumenie.

$ openstack volume create --size 3 --type 6000iops new_volume
+---------------------+--------------------------------------+
| Field        | Value                |
+---------------------+--------------------------------------+
| attachments     | []                  |
| availability_zone  | nova                 |
| bootable      | false                |
| consistencygroup_id | None                 |
| created_at     | 2019-01-17T12:48:05.000000      |
| description     | None                 |
| encrypted      | False                |
| id         | 391b6733-8610-4dc5-8913-f9af68f54f41 |
| multiattach     | False                |
| name        | new_volume              |
| properties     |                   |
| replication_status | None                 |
| size        | 3                  |
| snapshot_id     | None                 |
| source_volid    | None                 |
| status       | creating               |
| type        | 6000iops               |
| updated_at     | None                 |
| user_id       | 780027...              |
+---------------------+--------------------------------------+

Wykonujemy openstack volume backup restore <backup-id> <volume-id>

$ openstack volume backup restore 4be9f898-0174-4d12-9226-f18159d28bf2 391b6733-8610-4dc5-8913-f9af68f54f41

W tym kroku skupimy się na zgromadzeniu wszystkich informacji niezbędnych do stworzenia klona instancji.
Rozpoczynamy od samej instancji, wykonujemy openstack server show <id-instancji>:

openstack server show 75aaf580-bbe6-4887-8059-c1cf532345d2
+-----------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Field            | Value                            |
+-----------------------------+-------------------------------------------------------------+
| OS-DCF:diskConfig      | AUTO                            |
| OS-EXT-AZ:availability_zone | AZ3                             |
| OS-EXT-STS:power_state   | Running                           |
| OS-EXT-STS:task_state    | None                            |
| OS-EXT-STS:vm_state     | active                           |
| OS-SRV-USG:launched_at   | 2019-01-17T12:38:38.000000                 |
| OS-SRV-USG:terminated_at  | None                            |
| accessIPv4         |                               |
| accessIPv6         |                               |
| addresses          | siec-wewnetrzna-2=192.168.2.8; siec-wewnetrzna=192.168.1.13 |
| config_drive        |                               |
| created           | 2019-01-17T12:38:13Z                    |
| flavor           | m2.c2 (c00f0837-9213-4f04-bb79-6ccc5a8332f7)        |
| hostId           | 561e70f9481a53ae03bbbd23f5ae0a8212755dc8c0b6f07e457b71d8  |
| id             | 75aaf580-bbe6-4887-8059-c1cf532345d2            |
| image            |                               |
| key_name          | Jan-Kowalski-key                      |
| name            | VM_1                            |
| progress          | 0                              |
| project_id         | 1d2e7815df014305a9cf13f5d4c1fde4              |
| properties         |                               |
| security_groups       | name='default'                       |
|               | name='ssh'                         |
|               | name='ssh'                         |
|               | name='default'                       |
| status           | ACTIVE                           |
| updated           | 2019-01-17T12:38:39Z                    |
| user_id           | 780027...                          |
| volumes_attached      | id='ee6e6567-7466-43f9-a3f7-5e95c17eb336'          |
+-----------------------------+-------------------------------------------------------------+

ID wolumenu dla nowej instancji otrzymaliśmy w poprzednim punkcie, jedyną brakującą informacją są ID sieci podłączonych do instancji:

$ openstack network list
+--------------------------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| ID                  | Name       | Subnets                                  |
+--------------------------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 19f99d0d-e04b-4e88-bf13-f7d83cf8ff52 | EXTERNAL     | 2a426a8e-0158-46ad-9d82-cd716a895788, 41175650-8e5c-492a-9f59-238be3bb9d2b |
| 31c9b1ea-4ce4-4359-bca0-3cd391be7cc6 | siec-wewnetrzna-2 | 44163d2e-d998-42bf-b4a5-4f2ecccce968                    |
| 96e40db6-3857-45e0-a7a3-c49c17ceffed | siec-wewnetrzna  | 721d234d-87fb-4237-99e9-57c7ea1711e0                    |
+--------------------------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+

Usunięcie instancji jest konieczne tylko wtedy, gdy nowa instancja ma wykorzystywać te same adresy sieci wewnętrznych.

$ openstack server delete 75aaf580-bbe6-4887-8059-c1cf532345d2

Instancję tworzymy jednym poleceniem, z wykorzystaniem zebranych wcześniej informacji:

openstack server create VM_NAME \
--volume VOL_ID \
--flavor FLAVOR_NAME \
--security-group default --security-group NAME_1 --security-group NAME_2 \
--nic net-id=NET_ID,v4-fixed-ip=IP_ADDR --nic net-id=NET_ID,v4-fixed-ip=IP_ADDR \
--key-name NAME
openstack server create VM_1 --volume 391b6733-8610-4dc5-8913-f9af68f54f41 --flavor m2.c2 --security-group default --security-group ssh --nic net-id=31c9b1ea-4ce4-4359-bca0-3cd391be7cc6,v4-fixed-ip=192.168.2.8 --nic net-id=96e40db6-3857-45e0-a7a3-c49c17ceffed,v4-fixed-ip=192.168.1.13 --key-name Jan-Kowalski-key