Tworzenie instancji z zasobami dyskowymi typu fast/6000iops

Chmura dostarcza dwa rodzaje zasobów dyskowych, różniących się limitem IOPS. Dostępne są dwa typy wolumenów aktualnie wycofywane z oferty:

  • Standard – limit 200 IOPS
  • Fast – limit 2000 IOPS

Oraz dwa nowe typy, które mają je zastąpić:

  • 1000iops – limit 1000 IOPS
  • 6000iops – limit 6000 IOPS

Domyślnym zasobem dyskowym jest 1000iops. W projektach które posiadają tylko zasoby fast/6000iops/inne utworzenie instancji standardowym sposobem może nie być możliwe.

Instancje wykorzystujące zasoby dyskowe 6000iops mogą zostać tworzone np. za pomocą następującego sposobu.

Przechodzimy do zakładki Project -> Compute -> Images.
Następnie w opcjach obrazu którego chcemy użyć do utworzenia instancji wybieramy Create Volume.

W okienku które się nam otworzy zmieniamy typ na 6000iops i klikamy CREATE VOLUME.

W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Project -> Volumes -> Volumes. Tam odnajdujemy nasz wolumen i w opcjach wybieramy LAUNCH AS INSTANCE.

Otworzy nam się okienko konfiguracji instancji. Dalsza konfiguracja instancji jest identyczna jak w przypadku zasobów dyskowych standard/200iops z jednym wyjątkiem. W zakładce Source zmieniamy opcje Select Boot Source na Volume.

Następnie z listy wybieramy nasz wolumen.

Następnie wypełniamy wymagane pola w pozostałych zakładkach i klikamy w ikonę LAUNCH INSTANCE w celu uruchomienia instancji.