Jak umieścić obraz systemu operacyjnego o wielkości >=10GB ?

Aby umieścić w zasobach Atman Cloud obraz systemu operacyjnego o wielkości większej niż 10GB, należy skorzystać z linii poleceń OpenStack.

Postępujemy według następującej procedury:

Przykładowe obrazy dostępne są w następujących miejscach:

Dystrybucja Repozytorium
CentOS http://cloud.centos.org/centos/7/images/
Debian http://cdimage.debian.org/cdimage/openstack/current-9/
Fedora https://alt.fedoraproject.org/cloud/
FreeBSD http://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/VM-IMAGES/11.1-RELEASE/amd64/Latest/
SuSE http://download.opensuse.org/repositories/Cloud:/Images:/
Ubuntu http://cloud-images.ubuntu.com/

Opcjonalnie możemy również dokonać konwersji obrazu *.qcow2 na *.raw, korzystając z narzędzia qemu-img:

qemu-img convert <nazwa-obrazu-źródłowego>.qcow2 <nazwa-obrazu-docelowego>.raw

W przypadku uwierzytelniania SSO (poprzez portal auth.atman.pl) należy skonfigurować konto API oraz uzupełnić odpowiednie dane w pliku openrc.

source project-<nazwa-projektu>-openrc.sh

openstack image create --private --disk-format raw --container-format bare --file <nazwa-obrazu-źródłowego>.raw <nazwa-obrazu-w-panelu-Atman-Cloud

openstack image list --private

Pełny opis składni dla wersji OpenStack Stein jest dostępny pod adresem https://docs.openstack.org/python-openstackclient/stein/cli/command-objects/image.html