Uruchomienie instancji z własnego obrazu ISO

Do wykonania poniższych kroków wymagany jest plik openrc zawierający dane uwierzytelniające do interfejsów API usługi Atman Cloud. W przypadku uwierzytelniania SSO (poprzez portal auth.atman.pl) należy skonfigurować konto API oraz uzupełnić odpowiednie dane w pliku openrc.

Aby zainstalować system z obrazu ISO, należy najpierw przesłać go do rejestru obrazów usługi Atman Cloud. Taką czynność można wykonać poprzez użycie klienta CLI openstack:
openstack image create --private --disk-format iso --container-format bare --file /path/to/iso ImageName
Kiedy obraz się utworzy kopiujemy jego ID:

+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| Property | Value |
+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| checksum | e0a43cbb8b991735c1b38e7041019658 |
| container_format | bare |
| created_at | 2019-03-28T09:27:04Z |
| disk_format | iso |
| id | 3ecfe11c-309d-474d-b16c-1f98afb79d98 |
| min_disk | 0 |
| min_ram | 0 |
| name | ImageName |
| owner | 1f5c0xx |
| protected | False |
| size | 306184192 |
| status | active |
| tags | [] |
| updated_at | 2019-03-28T09:27:18Z |
| virtual_size | Not available |
| visibility | private |
+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+

Następnie tworzymy tymczasową instancję wskazując na ID obrazu:

nova boot \
--block-device source=image,id=3ecfe11c-309d-474d-b16c-1f98afb79d98,dest=volume,shutdown=preserve,size=1,bootindex=0,bus=ide,type=cdrom \
--block-device source=blank,dest=volume,size=10,shutdown=preserve,bootindex=1,type=disk,bus=vitrio \
--nic none \
--flavor m4.c2 \
InstanceName

Po uruchomieniu instancji możemy zainstalować system z ISO wykorzystując zakładkę Console w paneli Atman Cloud. Podczas instalacji jako dysk systemowy wybieramy wolumen /dev/vda. Kiedy instalacja zakończy się, usuwamy tymczasową instancję i uruchamiamy nową instancję z wolumenu, na którym zainstalowaliśmy wcześniej system.