Zmiana rozmiaru wolumenu

W przypadku zmiany rozmiaru dysku systemowego konieczne jest usunięcie instancji (bez usuwania wolumenu), następnie zmiana rozmiaru wolumenu i utworzenie nowej instancji z użyciem tego samego wolumenu.

1. Tworzenie snapshotu

Jeżeli instancja była tworzona z zaznaczoną opcją Delete on Terminate, wolumen systemowy zostanie usunięty razem z instancją. Aby tego uniknąć, utwórz najpierw snapshot wolumenu.

Wyświetlamy listę wolumenów (wybierając z menu pozycję Compute / Volumes), klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranym wolumenie i klikamy na pozycję Create Snapshot.

2. Usuwanie instancji

Wyświetlamy listę instancji (wybierając z menu pozycję Compute / Instances), klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranej instancji i klikamy na pozycję Delete Instance.

3. Zmiana rozmiaru wolumenu

Przy wybranym wolumenie klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranym wolumenie i klikamy na pozycję Extend Volume. Podajemy nowy rozmiar wolumenu i potwierdzamy klikając na przycisk Extend Volume.

4. Ponowne utworzenie instancji

Przy wybranym wolumenie, klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranym wolumenie i klikamy na pozycję Launch as Instance. W wyświetlonym oknie określamy nowe parametry maszyny wirtualnej.

5. Zmiana rozmiaru partycji

W zależności od wybranego systemu operacyjnego może być konieczna zmiana rozmiarów partycji.

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru wolumenu systemowego bez konieczności usuwania instancji. Niemniej jest to procedura bardziej skomplikowana i możliwa jedynie z poziomu Openstack CLI oraz odpowiedniej wersji Cinder CLI(3.42).

1. Odczytanie odpowiedniego Volume ID

Wyłuskanie odpowiedniego volume id jest możliwe poprzez wykonanie poniższej komendy.

openstack volume list

2. Rozszerzenie wolumenu

Aby rozszerzyć wolumen(w naszym przykładzie rozszerzymy go do 100GB) należy wywołać komendę z Cinder API. Działa to jedynie dla konkretnej wersji Cinder API – w poniższym przykładzie wymusimy wywołanie tejże wersji. Pamiętaj, aby zamienić <volume-id> na odpowiedni ID odczytany w punkcie pierwszym.

OS_VOLUME_API_VERSION=3.42;
cinder extend <volume-id> 100

3. Zrestartowanie instancji

Aby instancja prawidłowo rozpoznała przeprowadzoną zmianę, należy ją ponownie uruchomić. W tym celu, zastopuj i wystartuj ją ponownie z poziomu Openstack CLI.

openstack server stop <server-name>
openstack server start <server-name>

4. Zweryfikowanie i zaktywowanie nowego rozmiaru wewnątrz instancji

W celu użycia nowej powierzchni dyskowej należy użyć odpowiednich narzędzi z danego systemu operacyjnego do poszerzenia systemu plików na partycji.

W przypadku zmiany rozmiaru dysku dodatkowego konieczne jest odpięcie wolumenu od instancji, następnie zmiana rozmiaru wolumenu i ponowne podpięcie wolumenu.

1. Odpięcie wolumenu od instancji

W pierwszej kolejności logujemy się do systemu operacyjnego instancji i odmontowujemy wolumen w systemie. W przypadku systemu Linux używamy polecenia umount, instrukcja dla systemu Windows znajduje się na tej stronie. Jest to szczególnie istotne dla instancji z systemem Windows – system ten nie pozwoli odpiąć wolumenu na którym działają operacje dyskowe. Przy próbie odpięcia wolumen zablokuje się w stanie Detaching, odblokowanie takiego wolumenu wymaga kontaktu z naszym supportem.

Wyświetlamy listę wolumenów, klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranym wolumenie i klikamy na pozycję Extend Volume. Podajemy nowy rozmiar wolumenu i potwierdzamy klikając na przycisk Manage Attachments

W wyświetlonym oknie klikamy na przycisk Detach Volume.

3. Zmiana rozmiaru wolumenu

Przy wybranym wolumenie klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranym wolumenie i klikamy na pozycję Extend Volume. Podajemy nowy rozmiar wolumenu i potwierdzamy klikając na przycisk Extend Volume.

4. Ponowne podpięcie wolumenu

Przy wybranym wolumenie, klikamy na strzałkę w rozwijanym menu przy wybranym wolumenie i klikamy na pozycję Edit Attachments. W wyświetlonym oknie wskazujemy instancję do której wolumen ma zostać podpięty.