Tworzenie obrazu

KROK 1

Z ekranu Project -> Volumes -> Volumes z akcji dla wybranego wolumenu należy wybrać UPLOAD TO IMAGE:

KROK 2

W kreatorze należy wpisać nazwę obrazu i potwierdzić tworzenie przyciskiem UPLOAD.

Kasowanie obrazu

Z ekranu Project -> Compute -> Images z prawej strony w akcji dla wybranego obrazu należy wybrać Delete Image:

Praktyczne uwagi

UWAGA 1

Nie można usunąć obrazu z ustawieniami PROTECTED = YES (tę wartość można zmienić na NO edytując obraz -> akcja Edit Image).

UWAGA 2

Nie można usunąć obrazu z ustawieniami VISIBILITY = PUBLIC.

UWAGA 3

Tworzenie obrazów działa tylko dla wolumenów nieprzypiętych do instancji.