Przygotowanie środowiska do korzystania z API

Atman rekomenduje klienta api: python3-openstackclient.

Pełną dokumentację online można znaleźć pod adresem: https://docs.openstack.org/python-openstackclient/latest/

Kolejność działań:

1) Instalacja środowiska python

2) Instalacja python3-openstackclient

3) Konfiguracja python3-openstackclient

a) Pobranie pliku rc z panelu Horizon

b) Eksport zmiennych środowiskowych

 

Szczegółowy opis przygotowania na przykładzie lokalnej maszyny Linux-Ubuntu:

1) Instalacja środowiska python.

Na maszynie, z której administrator będzie zarządzał środowiskiem poprzez api, należy uruchomić polecenie:

2) Instalacja python-openstackclient.

W następnej kolejności uruchamiane jest polecenie:

3) Konfiguracja python-openstackclient.

Pobranie pliku rc. Należy zalogować się do panelu Horizon i przejść do zakładki Project -> API Access:

 

W następnym kroku należy kliknąć „DOWNLOAD OPENSTACK RC FILE V3”:

 

Pobrany plik należy zapisać w katalogu domowym użytkownika:

 

Eksport zmiennych środowiskowych

Pobrany plik jest skryptem bash’owym, a jego działanie opiera się na ustawieniu 9 zmiennych środowiskowych, które używane są przez klienta API (python3-openstackclient) do komunikacji z wirtualnym środowiskiem serwerowym (projektem) na chmurze Atman Cloud.

W środowisku Linux, eksport tych zmiennych uzyskuje się poprzez uruchomienie skryptu (komenda source <plik-który-został- pobrany>):

 

Po podaniu hasła ustawione są już wszystkie zmienne niezbędne do użycia API:

 

Każdorazowo przy nowej sesji należy w ten sam sposób ustawić zmienne.

Komunikacja pomiędzy środowiskiem na Atman Cloud a terminalem, z którego administrator zarządza poprzez API, odbywa się w formie szyfrowanej transmisji (protokół HTTPS).

W przypadku terminalu administracyjnego obsługiwanego przez inny system operacyjny (inna dystrybucja Linux, Mac OS X, Windows) – szczegóły opisanych kroków będą się różnić, przy czym koncepcja pozostaje ta sama: instalacja środowiska python, instalacja klienta python3-openstackclient, pobranie wartości dla zmiennych środowiskowych z panelu Horizon.

Klient/API jest przygotowany do użycia.

Lista wszystkich poleceń dostępna jest pod adresem: https://docs.openstack.org/python-openstackclient/latest/cli/command-list.html

 

Opis przygotowania na przykładzie lokalnej maszyny Windows

Kolejność działań:

1) Instalacja środowiska python

2) Instalacja gita (będziemy używać shell to autoryzacji i potem korzystania z narzędzia)

3) Instalacja pip

4) Instalacja Visual Studio (potrzebne do zapewnienia komponentów w tym Microsoft Visual C++)

5) Instalacja klienta openstack

 

1) Instalacja środowiska python.

Na maszynie, z której administrator będzie zarządzał środowiskiem poprzez api, należy pobrać paczkę z Pythonem i następnie ją zaintalować. Najnowszą wersję można znaleźć tutaj: https://www.python.org/downloads/

2) Instalacja git.

Następnie pobieramy i instalujemy gita: https://git-scm.com/downloads

3) Instalacja pip.

Pobieramy plik ze strony https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

Następnie uruchamiamy go za pomocą uruchom plik jako

Lub uruchamiamy z poziomu konsoli

python get-pip.py

4) Instalacja Visual Studio.

Pobieramy aplikację: https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Pamiętamy o zaznaczeniu opcji Desktop development with C++

5) Instalacja klienta Openstack

pip install python-openstackclient

6) Konfiguracja i uruchomienie

  • Kopiujemy plik .rc
  • Uruchamiamy program Git Bash
  • Aktywujemy zmienne środowiskowe

W tym momencie klient powinien być poprawnie zautoryzowany.