Hasło root/administratora generuje się automatycznie podczas tworzenia maszyny (patrz również rozdział Sieci wewnętrzne -> praktyczne uwagi). Hasło to można odczytać z logów. Na liście instancji należy kliknąć na nazwę instancji, a po pojawieniu się nowego ekranu – na zakładkę Log:

W logach znajduje się hasło root:

Hasła tego można użyć do pierwszego logowania jako root – można je wykonać z wewnątrz panelu. Po kliknięciu na nazwę instancji, należy przejść do zakładki Console:

Przy pierwszym logowanie trzeba przejść standardową procedurę zmiany hasła, podając najpierw bieżące (z logów) a następnie dwa razy nowe hasło. Wpisywanie hasła znak po znaku jest bardzo niewygodne – we wbudowanej w panel Horizon konsoli nie zadziała kopiuj-wklej. Inne, bardzo wygodne podejście bazuje na logowaniu zdalnym z konsoli wspierającej kopiuj-wklej. Może to być terminal lokalnej maszyny lub narzędzie typu putty w przypadku użytkowników systemu operacyjnego Windows. Po zdalnym zalogowaniu się przez ssh (uprzednio najlepiej mieć stworzonego użytkownika – np. sposobem opisanym w UWAGA 4 praktycznych uwag tego rozdziału), należy wykonać polecenie switch user (su) – użytkownik wejdzie w standardową procedurę zmiany hasła podczas której można już użyć w kopiuj-wklej (tu: ctrl+c standardowo = kopiuj, następnie prawy przycisk myszy w konsoli putty):