Wykonanie kopii migawkowej instancji

KROK 1

Z ekranu Project -> Compute -> Instances na liście akcji należy kliknąć CREATE SNAPSHOT. Pojawi się okno, w którym należy podać nazwę którą chcemy nadać kopii.

KROK 2

Po kliknięciu CREATE SNAPSHOT zostanie utworzona kopia migawkowa, która od razu pojawia się na liście Project -> Compute -> Images

Powrót instancji do stanu kopii migawkowej

Nie można bezpośrednio odtworzyć (cofnąć) bieżącego stanu instancji do stanu kopii migawkowej. Można natomiast z kopii migawkowej utworzyć kolejną maszynę. Tworzenie polega na uruchomieniu kreatora tworzenia instancji:

a) z ekranu Project -> Compute -> Instances przyciskiem LAUNCH INSTANCE lub

b) z ekranui Project -> Compute -> Images przyciskiem LAUNCH po prawej stronie dla wybranego obrazu – kopii migawkowej

W przypadku sposobu (a) należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego źródła source boot, które z kolei dla ścieżki (b) automatycznie jest ustawiane: