KROK 1

W oknie przeglądarki należy wpisać adres https://panel.cloud.atman.pl

KROK 2

W formularzu logowania użytkownik podaje login oraz hasło, które otrzymał od Atmana.

KROK 3

W prawym górnym rogu panelu należy rozwinąć listę klikając na nazwę użytkownika (tu: jabr), a następnie kliknąć Settings.

KROK 4

W głównym menu panelu, po lewej stronie ekranu pojawi się na samym dole listy zakładka Settings, pod którą należy wybrać Change Password.

KROK 5

W głównej części ekranu użytkownik dokonuje zmiany hasła, zatwierdzając zmianę przyciskiem Change.

Następuje automatyczne wylogowanie z konta z informacją o potrzebie zalogowania się przy użyciu nowego hasła: