Tworzenie obrazu

 

Filmy instruktażowe dostępne na dole strony

 

KROK 1

Z ekranu Project -> Volumes -> Volumes z akcji dla wybranego wolumenu należy wybrać UPLOAD TO IMAGE:

KROK 2

W kreatorze należy wpisać nazwę obrazu i potwierdzić tworzenie przyciskiem UPLOAD.

Kasowanie obrazu

Z ekranu Project -> Compute -> Images z prawej strony w akcji dla wybranego obrazu należy wybrać Delete Image:

Praktyczne uwagi

UWAGA 1

Nie można usunąć obrazu z ustawieniami PROTECTED = YES (tę wartość można zmienić na NO edytując obraz -> akcja Edit Image).

 

UWAGA 2

Nie można usunąć obrazu z ustawieniami VISIBILITY = PUBLIC.

UWAGA 3

Tworzenie obrazów działa tylko dla wolumenów nieprzypiętych do instancji.

Umieszczenie obrazu systemu operacyjnego o wielkości >=10GB

Aby umieścić w zasobach Atman Cloud obraz systemu operacyjnego o wielkości większej niż 10GB, należy skorzystać z linii poleceń OpenStack.

Postępujemy według następującej procedury:

KROK 1

Przygotowujemy własny lub pobieramy gotowy obraz systemu operacyjnego w wersji RAW, kompatybilny z hypervisorem KVM.

Przykładowe obrazy dostępne są w następujących miejscach:

Dystrybucja Repozytorium
CentOS http://cloud.centos.org/centos/7/images/
Debian http://cdimage.debian.org/cdimage/openstack/current-9/
Fedora https://alt.fedoraproject.org/cloud/
FreeBSD http://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/VM-IMAGES/11.1-RELEASE/amd64/Latest/
SuSE http://download.opensuse.org/repositories/Cloud:/Images:/
Ubuntu http://cloud-images.ubuntu.com/

Opcjonalnie możemy również dokonać konwersji obrazu *.qcow2 na *.raw, korzystając z narzędzia qemu-img:

qemu-img convert <nazwa-obrazu-źródłowego>.qcow2 <nazwa-obrazu-docelowego>.raw

KROK 2

Pobieramy zmienne środowiskowe, konieczne do korzystania z komend CLI OpenStack, dostępne są one po zalogowaniu do Atman Cloud pod adresem https://panel.cloud.atman.pl/horizon/project/api_access/openrc/ a następnie wprowadzamy je wraz z hasłem użytkownika projektu:

W przypadku uwierzytelniania SSO (poprzez portal auth.atman.pl) należy skonfigurować konto API oraz uzupełnić odpowiednie dane w pliku openrc.

source project-<nazwa-projektu>-openrc.sh

KROK 3

Korzystamy z klienta CLI OpenStack w celu umieszczenia naszego obrazu w Atman Cloud korzystając z pakietu python-openstackclient:

openstack image create --private --disk-format raw --container-format bare --file <nazwa-obrazu-źródłowego>.raw <nazwa-obrazu-w-panelu-Atman-Cloud

KROK 4

Weryfikujemy, czy pojawia się nasz nowy obraz jako dostępny w projekcie:

openstack image list --private

KROK 5

Nowy obraz powinien się pojawić w zakładce Images

Pełny opis składni dla wersji OpenStack Stein jest dostępny pod adresem https://docs.openstack.org/python-openstackclient/stein/cli/command-objects/image.html

 

Film instruktażowy – Obrazy maszyn wirtualnych, import do Atman Cloud

 

Film instruktażowy – Archiwizowanie dysków maszyn wirtualnych poprzez obrazy w Atman Cloud