Użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia sieci wewnętrznych.

 

Film instruktażowy dostępny na dole strony

 

Tworzenie sieci wewnętrznej

KROK 1

Po przejściu na ekran Project -> Network -> Networks, należy kliknąć +CREATE NETWORK a następnie przejść przez 3 zakładki kreatora. Poniższe trzy ekrany przedstawiają przykładowo uzupełnione pola.

 

 

Po kliknięciu CREATE lista sieci powiększy się o nowoutworzoną sieć wewnętrzną:

Edycja sieci i podsieci

Edycja sieci i parametrów podsieci możliwa jest po kliknięciu na nazwę sieci. Pojawi się ekran, z którego można użyć dwóch akcji: EDIT NETWORK oraz EDIT SUBNET.

Statyczne prywatne adresy IP, ręczne przydzielanie adresów

Ręczne nadanie prywatnego adresu IP jest możliwe z wykorzystaniem API. Należy wykonać następujące kroki:

KROK 1

Utworzenie portu, korzystając z komendy

(openstack) port create –network Internal3 –fixed-ip ip-address=192.168.2.2 port1

Gdzie: Internal3 to nazwa utworzonej uprzednio sieci wewnętrznej, port1 nadawana nazwa portu, a 192.168.2.2 to adres IP który chcemy przypisać.

Utworzenie portu, korzystając z kreatora portu

Port można także utworzyć klikając na nazwę sieci na ekran Project -> Network -> Networks i wybierając opcję +CREATE PORT

A następnie wpisując nazwę portu i wybierając FIXED IP ADDRESS oraz wpisując wybrany adres IP

KROK 2

Przypisanie portu do instancji podczas tworzenia maszyny w kreatorze w zakładce Network Ports należy wybrać port z adresem IP, który chcemy przypisać do instancji. Patrz: screenshot z UWAGI 1 sekcji „Praktyczne uwagi”.

Praktyczne uwagi

UWAGA 1. Sieci wewnętrzne a hasło root.

Autogenerowanie hasła root podczas tworzenia maszyny odbywa się po sieci tylko przy włączonym DHCP. W przypadku potrzeby stworzenia sieci wewnętrznej z maszynami ze statycznymi adresami IP należy skorzystać z następującej procedury działania:

1) Utworzenie sieci wewnętrznej z włączonym DHCP. Atman zaleca kreowanie sieci wewnętrznych z zawsze włączonym DHCP.

2) Utworzenie portów wg sposobu opisanego w podrozdziale wyżej „Statyczne prywatne adresy IP

3) W trakcie tworzenia maszyny z kreatora, przypisanie portu do maszyny w zakładce Network Ports. Zakładka Networks powinna pozostać wtedy nieuzupełniona.

UWAGA 2. Gateway.

Przy tworzeniu samodzielnej sieci wewnętrznej, należy w kreatorze zaznaczyć opcję Disable Gateway. W przypadku potrzeby podłączenia sieci do routera, należy włączyć tą opcję co pozwoli na dodanie do routera interfejsu tej siec. Przed uruchomieniem maszyny sieć powinna być wpięta do routera. Ekran kreatora edycji/tworzenia sieci:

 

Film instruktażowy