Panel Horizon umożliwia wygodne zestawienie połączenie VPN typu site-to-site przy użyciu protokołu IPSec. Kanały IPSec można zestawiać pomiędzy środowiskiem serwerowym użytkownika w Atman Cloud a routerem fizycznym, routerem systemowym (np. VyOS) lub innym środowiskiem z tą funkcjonalnością (bazującym na narzędziach OpenStack). Po stronie środowiska serwerowego użytkownika należy z panelu Horizon na ekranie Project -> Network -> VPN zdefiniować wszystkie komponenty połączenia IPSec. Analogiczne czynności należy wykonać po drugiej stronie połączenia VPN.