Niniejszy dokument stanowi rozszerzenie dokumentu „Quick Start Guide” (w którym opisane jest krok po kroku przygotowanie do użytku jednej wirtualnej maszyny) i ma on charakter gruntownego opisu dostępnych dla użytkownika funkcjonalności. Poza możliwościami panelu Horizon opisane są także możliwości API, zwłaszcza w miejscach gdzie poprzez panel Horizon dana czynność nie jest możliwa do wykonania. Rozdziały przewodnika podzielone są tematycznie, według obszarów funkcjonalnych narzędzi dostępnych dla potrzeb użytkownika/administratora wirtualnej infrastruktury serwerowej.