Backup FTP

Usługa Backup FTP przyjmuje połączenia pod adresem sbackup.atman.pl na porcie 21. W kliencie FTP można wybrać rodzaj połączenia z SSL lub bez niego.

Domyślnie usługa przyjmuje tylko połączenia pochodzące z naszej infrastruktury. W celu dodania wyjątku dla adresu IP spoza naszej infrastruktury zapraszamy do kontaktu.

 

Dane dostępowe do usługi poprzez strefę klienta

  • Logujemy się do strefy klienta i wchodzimy w sekcję serwerów dedykowanych. Rozwijamy serwer do którego została zakupiona usługa, a następnie wiersz „Usługi dodatkowe” i klikamy w zaznaczoną na czerwono ikonę.

  • Wyświetlają się nam poświadczenia do usługi Backup FTP.

 

Dane dostępowe do usługi poprzez panel klienta

  • Logujemy się do panelu klienta i wybieramy serwer do którego usługa została zakupiona i klikamy w zaznaczony na czerwono przycisk.

  • Wyświetla nam się lista usług przypisanych do wybranego serwera. Klikamy teraz w zaznaczoną na czerwono ikonę.

  • Wyświetlają się nam poświadczenia do usługi Backup FTP.