API: Administracja i monitoring systememu operacyjnego

Opis

Lista dostępnych systemów operacyjnych

Dodatkowe parametry

Brak.

Odpowiedź na polecenie

Lista serwerów.

Nazwa Opis
operatingsystems/os Lista dostępnych systemów operacyjnych / Wartość id poszczególnych OS.
operatingsystems/os[id] ID systemu operacyjnego
PRzykładowa odpowiedź
...
<operatingsystems>
  <os id="yy">zz</os>
  ...
</operatingsystems>
...

Opis

Instalacja wybranego systemu operacyjnego na serwerze.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverId ID serwera
osId ID systemu operacyjnego
Odpowiedź na polecenie

Brak.