API: Aktualizacje statusu i monitoring serwera

Wywołanie komendy API polega na przesłaniu odpowiedniego dokumentu XML (application/xml) metodą POST na adres https://panel.atman.pl/api/xml

Opis

Pobranie listy serwerów dla danego Usera

Dodatkowe parametry

Brak.

Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi

Lista serwerów.

Nazwa Opis
servers/server/serverId ID serwera
servers/server/name Nazwa serwera
servers/server/status Status serwera
Przykładowa odpowiedź
...
<servers>
 <server>
  <serverId>xxx</serverId>
  <name>yyy</name>
  <status>online</status>
 </server>
 ...
</servers>
...

Opis

Pobranie informacji o konkretnym serwerze.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverId ID serwera
Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi

Lista serwerów.

Nazwa Opis
server/serverId ID serwera
server/os System operacyjny
net/speed Przepustowość interfejsu
net/address Informacje na temat bloku adresacji IPv4
net/address[addressId] ID adresu IPv4
net/address[role=main\|additional] Typ adresu IPv4 (główny/dodatkowy)
net/address/addr Adres IPv4
net/address/gw Brama
net/address/mask Maska
hw/component Opis komponentów
Przykładowa odpowiedź
<server>
 <serverId>xxx</serverId>
 <os osID="XX">YY</os>
 <net>
  <speed>AA</speed>
  <address addressId="XX" role="additional">
   <addr>XXX</addr>
  </address>
  <address addressId="XX" role="main">
   <addr>XX</addr>
   <gw>XX</gw>
   <mask>XX</mask>
  </address>
 </net>
 <hw>
  <component>AA</component>
  <component>BB</component>
 </hw>
 <storage>
  <storage id="XX">
   <user>XX</user>
   <pass>XX</pass>
   <used>XX</used>
  </storage>
 </storage>
 <traffic>
  <cycle from="AA" to="BB">XX</cycle>
 </traffic>
</server>

Opis

Zatrzymanie działania serwera.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverId ID serwera
Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi

Brak.

Opis

Start serwera dedykowanego

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverId ID serwera
Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi

Brak.

Opis

Restart serwera dedykowanego.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverId ID serwera
Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi

Brak.

Opis

Zmiana nazwy serwera dedykowanego.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverId ID serwera
ownName Nowa nazwa serwera
Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi

Brak.

Ta metoda pochodzi ze starszej wersji. Proszę używać [tt.add] zamiast (#tt.add) .

Opis

Przesłanie raportu do Biura Obsługi Klienta o problemie z serwerem.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverId ID serwera
message Treść wiadomości
Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi

Brak.

Opis

Wymuszenie aktualizacji statusu serwera.

Używanie tej metody jest ograniczone do 0.2 rq/min dla pojedynczego serwera.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverId ID serwera
Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi
Nazwa Opis
server/serverId ID Serwera
server/status Status serwera
Przykładowa odpowiedź
...
<server>
 <serverId>xxx</serverId>
 <status>online</status>
</server>
...