API: Dostęp i autoryzacja

Wywołanie komendy API polega na przesłaniu odpowiedniego dokumentu XML (application/xml) metodą POST na adres https://panel.atman.pl/api/xml


<?xml version="1.0"?>
<request>
  <user>
    <mail>userName</mail>
    <password>userPass</password>
  </user>
  <command>
    <name>command</name>
  </command>
</request>
Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
userName Nazwa użytkownika
userPass Hasło
command Nazwa wybranej komendy