API: System ticketów

Opis

Lista zespołów wsparcia technicznego.

Dodatkowe parametry

Brak.

Odpowiedź na polecenie

Lista zespołów.

Nazwa Opis
departments/department Lista zespołów technicznych / Wartość ID dla poszczególnych zespołów.
departments/department[id] ID zespołu
Przykładowa odpowiedź
...
<departments>
  <department id="yy">xx</department>
  ...
</departments>
...

Opis

Zwraca poziom ważności ticketu.

Dodatkowe parametry.

Brak.

Odpowiedź na polecenie

Lista priorytetów dla ticketów.

Name Description
priorities/priority Lista priorytetów / Wartość przypisana poszczególnym priorytetom
priorities/priority[id] ID dane priorytetu
Przykładowa odpowiedź
...
<priorities>
  <priority id="yy">xx</priority>
  ...
</priorities>
...

Opis

Stwórz nowy ticket.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
serverID ID serwera
title Temat ticketu
content Treść wiadomości
departmentId ID zespołu
priorityId ID dla priorytetu
Odpowiedź na polecenie

None.