API: Zarządzanie produktami

Wywołanie komendy API polega na przesłaniu odpowiedniego dokumentu XML (application/xml) metodą POST na adres https://panel.atman.pl/api/xml

Opis

Lista kategorii dla oferowanego produktu

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
categoryId ID Kategorii produktów: 4 – Startup, 5 – Business, 6 – Enterprise, 7 – Cloud
language Wersja językowa: pl, en, ru
Dodatkowe informacje w wyniku odpowiedzi

Lista usług kategorii.

Nazwa Opis
products/product Lista usług
products/product[id] ID usługi
products/product/name Nazwa usługi
products/product/order-link Link do zamówienia usługi
products/product/description Opis usługi
Przykładowa odpowiedź
...
<products>
  <product id="xx">
    <name>...</name>
    <order-link>...</order-link>
    <price>...</price>
    <description>...</description>
  </product>
</products>
...