API: Zarządzanie sieciami i IP

Opis

Pobiera listę adresów IP.

Dodatkowe parametry

None.

Odpowiedź na polecenie

Wylistowanie adresów IP

Nazwa Opis
net/address Lista adresów IP
net/address[addressId] ID adresu IP
net/address[role=main\|additional] Typ adresu IP
net/address/addr Adres IP
net/address/gw Brama
net/address/mask Maska
Przykładowa odpowiedź
...
<net>
 <address addressId="XX" role="additional">
  <addr>XXX</addr>
 </address>
 <address addressId="XX" role="main">
  <addr>XX</addr>
  <gw>XX</gw>
  <mask>XX</mask>
 </address>
</net>
...
Opis

Pobranie listy IP z ustawionym przekierowaniem .

Dodatkowe parametry

Brak.

Odpowiedź na polecenie

Lista adresów IP z ustawionym przekierowaniem.

Name Description
movements/movement IP address redirection links array item. Element value contains IP redirection link.
movements/movement[addr] IP address redirection links being configured
movements/movement[to] Adres główny przypisany do serwera
net/address[role=main\|additional] Typ adresu IP
net/address/addr Adres IP
net/address/gw Brama
net/address/mask Maska
Przykładowa odpowiedź
...
<movements>
 <movement addr="xx" to="yy">link</movement>
 ...
</movements>
...
Opis

Tworzenie nowego zadania (akcji) przekierowania adresu dodatkowego.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
movements/movement IP address redirection links array item. Element value contains IP redirection link.
addressId ID adresu IP
serverId ID serwera docelowego
Odpowiedź na polecenie

...
  <status>ok</status>
  <message>Command OK</message>
  <link>xxx</link>
...

Opis

Przydziel dodatkowy adres IP do innego serwera.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
addressId ID adresu IP
serverId ID serwera docelowego
Odpowiedź na polecenie

...
  <status>ok</status>
  <message>Address moved</message>
...

Opis

Aktualizacja rev-dns dla danego adresu IP.

Dodatkowe parametry
Nazwa Opis
addressId ID adresu IP
value New reverse DNS entry – should be valid hostname
Odpowiedź na polecenie

<response>
  <status>ok</status>
  <message>Revdns changed</message>
</response>