Awaria dysku

W przypadku awarii dysku w serwerze dedykowanym przy dokonywaniu zgłoszenia należy określić numer dysku seryjnego, który uległ awarii.

Jeśli odczytanie numeru seryjnego wadliwego napędu nie jest możliwe, można podać numer lub numery seryjne sprawnych dysków – przy czym należy to wyraźnie oznaczyć przy zgłoszeniu w celu uniknięcia pomyłki przy wymianie.

Poniżej opisane są sposoby określenia numeru seryjnego dysku w różnych systemach operacyjnych.

Systemy Linux

W systemach Linux numer seryjny dysku można określić za pomocą polecenia smartctl (narzędzie dostępne jest w pakiecie smartmontools służącym do zarządzania S.M.A.R.T.). Narzędzie smartctl jest domyślne instalowane w czasie instalacji automatycznej systemu.

Ww. narzędzie w systemach Debian/Ubuntu można doinstalować z pomocą polecenia:

apt-get install -y smartmontools

W systemach CentOS/RedHat za pomocą polecenia:

yum install -y smartmontools

Uzyskanie numeru seryjnego

Wydając polecenie:

smartctl -i /dev/sda

gdzie /dev/sda to nazwa badanego dysku, otrzymamy wynik podobny do takiego:

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:   Samsung SSD 850 PRO 128GB
Serial Number:  S24ZNWAG311033D
LU WWN Device Id: 5 002538 8700c1f1d
Firmware Version: EXM02B6Q
User Capacity:  128,035,676,160 bytes [128 GB]
Sector Size:   512 bytes logical/physical
Device is:    Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:  8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4c
Local Time is:  Wed Jun 29 20:46:46 2016 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

Numer seryjny znajduje się w polu:

Serial Number:  S24ZNWAG311033D