Brak dostępu do serwera

W sytuacji, gdy serwer przestaje odpowiadać (np. brak ping), prosimy o wykonanie poniższych kroków.

Przy pomocy narzędzia ping lub mtr sprawdź dostępność bramy sieciowej serwera z klasy przyłączeniowej. Informacje o adresie bramy znajdziesz w Panelu Klienta:

Gdy brama nie odpowiada, utwórz zgłoszenie incydentu poprzez Panel Klienta w dziale Działanie sieci – prawdopodobna jest awaria sieci po stronie Atman. Aby przyspieszyć diagnozę, prosimy o załączenie w zgłoszeniu wyników testu z narzędzia mtr.

Zaloguj się na konsolę IPMI/KVM zgodnie z poniższą instrukcją.

Jeśli brama jest dostępna, konsola IPMI/KVM jest responsywna, a mimo to serwer wydaje się być niedostępny, prawdopodobna przyczyna leży po stronie samego serwera. Użyj konsoli, aby uzyskać dostęp do serwera w celu diagnozy i rozwiązania problemu.

Jeśli konsola nie jest responsywna, zrestartuj serwer. Jeśli po restarcie problem nie ustąpił, utwórz zgłoszenie awarii poprzez Panel Klienta w dziale Kwestie sprzętowe – prawdopodobna jest awaria sprzętowa serwera. Przypominamy, że w przypadku awarii dysków do zgłoszenia konieczne będzie przekazanie informacji o numerze seryjnym uszkodzonego dysku – wskazówki jak uzyskać numer seryjny zostały opisane w instrukcji.