Instalacja automatyczna (autoinstalator)

Instalację systemu operacyjnego na serwerach dedykowanych można przeprowadzić na trzy różne sposoby:

 • Instalacja automatyczna
 • Instalacja poprzez konsolę IPMI (montowanie ISO)

Instalacja automatyczna uruchamiana jest przy zamawianiu nowego serwera, jeśli w zamówieniu zostanie wybrany system operacyjny. Instalacja automatyczna może zostać też uruchomiona z poziomu panelu Klienta dla większości serwerów.

Obecnie w ramach tego mechanizmu dostępne są następujące systemy operacyjne:

 • Linux Debian 9.x
 • Linux Debian 10.x
 • Linux Ubuntu 16.04 LTS
 • Linux Ubuntu 18.04 LTS
 • Linux Ubuntu 20.04 LTS
 • ESXi 6.7
 • Linux CentOS 6
 • Linux CentOS 7
 • Linux CentOS 8

Instalacja poniższych systemów jest wykonywana samodzielnie przez dostępne obrazy ISO za pomocą opcji MONTOWANIE ISO:

 • MS Windows 2008 Standard (PL/EN)
 • MS Windows 2012 R2 Standard (PL/EN)
 • MS Windows 2016 Standard (PL/EN)
 • MS Windows 2019 Standard (PL/EN)

Instalacja systemu operacyjnego

UWAGA: Jeśli serwer wykorzystuje kontroler z płyty głównej, przed rozpoczęciem instalacji automatycznej należy usunąć konfigurację RAID. Zostanie on skonfigurowany automatycznie w trakcie instalacji.

Aby mogła rozpocząć się instalacja automatyczna, serwer musi być wyłączony, dlatego należy z poziomu panelu wyłączyć jego zasilanie przyciskiem Wyłącz:


Dopiero teraz pojawi się aktywny przycisk REINSTALACJA OS:

Po jego naciśnięciu należy wybrać system operacyjny, który ma zostać zainstalowany:


W zależności od konfiguracji sprzętowej serwera instalacja zostanie wykonana zgodnie z poniższą tabelą:

Konfiguracja serwera Opis
Jeden dysk bez HW-RAID Instalacja oparta o LVM
Dwa lub więcej dysków bez HW-RAID Instalacja oparta o MD-RAID + LVM (automatycznie tworzony jest RAID 1 na dwóch pierwszych dyskach)
Sprzętowy kontroler RAID Instalacja oparta o LVM (dysk logiczny musi być utworzony na kontrolerze RAID)

Opis konfiguracji dysków w automatycznie instalowanych systemach Linux »

Postęp instalacji jest wyświetlany przy serwerze:


Po zakończeniu procesu instalacji hasło użytkownika root/user dostępne jest na stronie informacji o serwerze:

Na nowo zainstalowany system można zalogować się poprzez SSH.
Autoinstalator w niektórych systemach ze względów bezpieczeństwa blokuje możliwość logowania po ssh na użytkownika root. Można jednak zalogować się na konto użytkownikauserhasłem znajdującym się w panelu.