Instalacja automatyczna – konfiguracja dysków

W czasie automatycznej instalacji systemu Linux na serwerach dedykowanych, podsystem dyskowy konfigurowany jest poprzez poprzez LVM.

Domyślna konfiguracja podsystemu dyskowego:

Punkt montowania Rozmiar Nazwa System plików Uwagi
/boot 512 MB ext4 Tylko wybrane systemy 1
/ 8 GB /dev/storage/root ext4
swap 8 GB /dev/storage/swap swap
/srv reszta /dev/storage/srv ext4 2 Pozostała wolna przestrzeń

1 Występuje tylko w systemach CentOS 6 i CentOS 7 (poza LVM).
2 Do czerwca 2016 używany był system plików xfs (ten system plików nie posiada obsługi zmniejszania rozmiaru).

Zmiana wielkości woluminów – uzyskanie wolnego miejsca

W pierwszej kolejności należy usunąć lub zmniejszyć wolumin srv w celu uzyskania wolnej przestani.

Wolumin srv można usunąć w taki sposób:

umount /srv
lvremove -f /dev/storage/srv

Należy też usunąć wpis dotyczący punktu montowania /srv z pliku konfiguracyjnego /etc/fstab.

/dev/mapper/storage-srv /srv      ext4  defaults    0    2

Powyższą linie można usunąć dowolnym edytorem tekstu lub np. poleceniem:

sed -ie '/\/srv/d' /etc/fstab

Alternatywnie, w przypadku gdy wolumin srv został sformatowany z systemem plików ext4 możliwe jest zmniejszenie jego rozmiaru.\
Przed operacją zmniejszenia woluminu musi zostać on odmontowany.

Aby pomniejszyć wolumin o 16G należy wydać polecenie:

lvreduce -r -L -16G /dev/storage/srv

Lub aby zmniejszyć wolumin ustawiając jego rozmiar na 16G należy wydać polecenie:

lvreduce -r -L 16G /dev/storage/srv

Po uzyskaniu wolnej przestrzeni można wykonać zmianę rozmiaru woluminu root.

Zwiększenie rozmiaru o dodatkowe 16G:

lvextend -r -L +16G /dev/storage/root

Po wykonaniu powyższej operacji wolumin root będzie miał rozmiar 24G.

Zwiększenie rozmiaru do 16G:

lvextend -r -L 16G /dev/storage/root

Aby zmienić rozmiar woluminu swap należy wykonać poniższe operacje:

swapoff -a
lvextend -L 32G /dev/storage/swap
mkswap -f -L SWAP /dev/storage/swap
swapon -a