Instalacja z własnego ISO poprzez IPMI

UWAGA Zalecamy wykorzystanie przeglądarki Firefox oraz systemu MS Windows (7/8/10).

Wszystkie serwery oferowane w ramach usług ECO umożliwiają dostęp do zdalnej konsoli serwera poprzez IPMI/KVM. Dostęp zdalny zapewnia możliwość konfiguracji serwera do własnych potrzeb oraz samodzielną instalację dowolnego systemu operacyjnego. Połączenie IPMI/KVM daje dostęp do serwera niezależnie od tego, czy na serwerze jest zainstalowany system operacyjny, czy nie (zapewnia taki dostęp do serwera, jaki jest możliwy poprzez fizycznie podpięty monitor i klawiaturę).

Aby przeprowadzić instalację, w pierwszej kolejności należy uruchomić konsolę Java zgodnie z instrukcją.

Proces instalacji rozpoczynamy od podłączenia wirtualnego napędu CD/DVD (obrazu ISO). W tym celu z menu Virtual Media wybieramy opcję Virtual Storage:

W nowo otworzonym oknie wybieramy zakładkę CDROM&ISO w polu Logical Drive Type wybieramy ISO File i za pomocą przypisku Open Image wybieramy obraz ISO z instalatorem naszego systemu. Następnie w celu zamontowania obrazu naciskamy przycisk Plug in.

UWAGA W zależności od wersji IPMI powyższe okno może się różnić od prezentowanego. Zasada działania pozostaje taka sama.

Okno z prawidłowo podłączonym obrazem ISO przedstawione jest poniżej (w przykładzie podłączono ISO z systemem Ubuntu 14.04).

Zamykamy je poprzez naciśnięcie przycisku „OK”.

W następnym kroku włączamy serwer, lub jeśli, jest uruchomiony to go resetujemy.

Serwer rozpocznie proces startu. W zależności od płyty głównej ekran startowy może wyglądać podobnie do poniższego:

W celu rozpoczęcia instalacji systemu operacyjnego należy uruchomić serwer z dodanego w poprzednich krokach wirtualnego napędu CD.

Zmianę sekwencji startowej BIOS-u można wykonać na dwa sposoby:

  • Poprzez naciśnięcie F11 w czasie uruchamiania serwera (zaraz po uruchomieniu, gdy pojawi się ekran podobny do powyższego).
  • Poprzez przejście do BIOS-u serwera (naciskając klawisz DEL) i zmianę konfiguracji systemu.

Zalecana jest pierwsza opcja (zmiana jednorazowa). Przed przystąpieniem do zmiany sekwencji startowej należy się upewnić, że wirtualny CD jest aktywny.

W przypadku naciśnięcia F11 powinno ukazać się menu z wyborem opcji rozruchowych:

Na liście powinna być dostępna przynajmniej jedna opcja związana z rozruchem z wirtualnego napędu CD. Na powyższym przykładzie dostępne są dwie:

  • IPMI Virtual CDROM 3000
  • UEFI: IPMI Virtual CDROM 3000

Wybranie pierwszej opcji uruchomi instalację systemu w trybie BIOS (tryb standardowy). Wybór opcji UEFI uruchomi system w trybie zgodności z UEFI (wybór ten jest zalecany, jeśli instalacja systemu odbywać się będzie na dyskach większych niż 2TB).

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, powinien uruchomić się proces instalacji wybranego systemu operacyjnego.

Na przykładzie poniżej instalacja systemu Ubuntu. Dalsze postępowanie zależne są od wybranego systemu.