Konfiguracja IP w systemie MS Windows

Ustawienie IP z maską 255.255.255.254 w systemach MS Windows

Ponieważ systemy operacyjne z rodziny Windows Server (Windows Server 2008, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019) nie wspierają adresów przyłączeniowych z maską dłuższą niż /30. Aby system Windows zaakceptował adres, należy zmienić maskę sieciową: zamiast 255.255.255.254 wpisać 255.255.255.255 

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy w panelu odszukać MAC adres interfejsu publicznego (posiadającego dostęp do Internetu) – znaleźć go można w informacjach o serwerze:

W naszym przykładzie MAC adres to: 00:25:90:77:6D:AA.

Znajomość MAC adresu ułatwia lokalizację właściwego interfejsu sieciowego w systemie WindowsServer (nasze serwery posiadają minimum dwa interfejsy).

Należy uruchomić na systemie operacyjnym wiersz poleceń i za pomocą polecenia:
ipconfig /all 
Następnie należy sprawdzić na którym interfejsie jest przypisany MAC address od sieci publicznej


w tym przypadku będzie to interfejs „Ethernet 2”. Aby skonfigurować adres IP na interfejsie wykonujemy polecenie:
netsh int ip set address "Ethernet 2" static 192.168.0.227 255.255.255.255 192.168.0.226 1 

Wchodzimy w konfigurację interfejsów sieciowych i za pomocą opcji Status -> Detail sprawdzamy na którym interfejsie znajduje się MAC address od sieci publicznej:


Następnie po odnalezieniu interfejsu od sieci publicznej konfigurujemy na nim adresację. Klikamy prawym klawiszem na interfejs -> Właściwości -> zaznaczamy Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a następnie klikamy Właściwości. Przechodzimy do konfiguracji sieci na interfejsie: