Konfiguracja IP w systemie VMware ESXi

System VMware ESXi nie obsługuje adresacji IPv4 z maską 255.255.255.254 (RFC3021) – domyślnie przydzielanej do każdego naszego serwera.

Aby system VMware ESXi działał prawidłowo, konieczna jest zmiana tej adresacji na taką z maską 255.255.255.252 (prefiks /30). Zmiana adresacji jest nieodpłatna i jest wykonywana przez obsługę Klienta po otrzymaniu zgłoszenia. Aby zmiana była możliwa, do serwera nie mogą być przypisane adresy dodatkowe.

W celu skonfigurowania adresu IP na systemie VMware ESXi łączymy się przez zdalną konsole IPMI, klikamy F2 i po zalogowaniu się do systemu wybieramy opcję Configure Managment Network -> IPv4 Configuration następnie po zaznaczeniu opcji Set static IPv4 address and network configuraton konfigurujemy sieć.

W kolejnym kroku w zakładce Configure Managment Network -> DNS Configuration ustawiamy adresy DNS.

Po dokonaniu konfiguracji sieci możemy są przetestować w zakładce Test management Network