Monitoring dysku S.M.A.R.T

Pakiet smartctl instalujemy:
Centos/Red Hat:
yum install smartmontools

Ubuntu/Debian:
apt-get install smartmontools

Podstawowe polecenia:

Informacje o dysku
smartctl -i /dev/sdX

Atrybuty dysku
smartctl -a /dev/sdX

Pełna informacja o dysku
smartctl -x /dev/sdX

Krótki test dysku
smartctl –t short /dev/sdX

Rozszerzony test dysku
smartctl –t long /dev/sdX

Wynik testu
smartctl -l selftest /dev/sdX

Wszędzie gdzie jest /dev/sdX
podajemy ścieżkę do dysku. Informację o ścieżkach możemy uzyskać np. poleceniem lsblk –p lub MegaCli -PDList –aAll
dla macierzy sprzętowej. Dodatkowo w przypadku macierzy smartctl wywołujemy następująco: smartctl -d megaraid,N -a /dev/sdX

Ważne parametry, które należy brać pod uwagę przy ocenie stanu dysku:
• Reallocated Sectors Count: Ilość realokowanych z powodu błędów sektorów.
• Reallocation Event Count: Ilość remapowań.
• Current Pending Sector Count: Liczba sektorów czekających na remapowanie.
• Offline_Uncorrectable: Liczba niemożliwych do skorygowania błędów.

Uwaga: Przy zgłaszaniu problemów z dyskami niezbędne jest podanie parametru Serial Number

Monitoring dysków na mail

W pliku /etc/default/smartmontool usuwamy # z linijki
start_smartd=yes

W pliku /etc/smartd.conf odszukujemy linijkę
DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
I zmieniamy -m root na własny adres email np. –m moj@mail.pl

Po zapisaniu zmian wykonujemy restart demona service smartmontools restart
Uwaga: do prawidłowego działania powiadomień email na serwerze powinien być skonfigurowany serwer pocztowy np. postfix.